Søk blandt eiendommer:

Jeg ønsker:
Bolig i Tyrkia
 

Nyttig informasjon

Kjøp av fast eiendom i Tyrkia

Det er ikke alle utlendinger som kan kjøpe eller eie fast eiendom i Tyrkia. Norge har en avtale med Tyrkia som tillater norske statsborgere å ha fast eiendom der.

Salgsprosessen

Når du har valgt den boligen du vil kjøpe skriver du under kjøpekontrakten. Du betaler for boligen etter avtalen og får din ”tapu” (tinglyst skjøte). Tapu er det offisielle beviset på at du eier boligen.

Kontraktsforhold

Kontrakten er på engelsk og skrives direkte mellom kjøper og selger/utbygger. Vi gjennomgår alle vilkårene i kontrakten sammen med våre kunder.

Betaling

Vilkårene for betaling av boligen avhenger om boligen er ny/brukt:

Ny bolig

Selv om det kan variere litt avhengig av utbygger eller kundens spesielle behov, her er de generelle betalingsregler hvis du kjøper en bolig som er under oppbygging

  • 10% - minimum 3.000 euro ved signering av kjøpe kontrakt
  • 30% to uker etter signering av kontrakt (etter hjemkomst)
  • 30% når boligen står 50% ferdig
  • Resterende beløp ved overtagelse
Brukt bolig

Ved kjøp av brukt bolig vil betalingen skje basert på individuell avtale med selger

Økonomiske forhold og Finansiering

Norske finansinstitusjoner låner generelt ikke ut penger med sikkerhet i eiendom i Tyrkia. Det er mulig å låne penger i Tyrkisk bank med sikkerhet i bolig i Tyrkia. Tyrkiske banker tilbyr lån i forskjellige valutaer som for eksempel euro.

Det er best at man oppretter konto i en Tyrkisk bank. Dette kan brukes både til betaling regninger relatert til boligen eller andre utgifter.

Skattemessige forhold

De som er bosatt i Norge er skattepliktige til Norge. Dette gjelder både inntekter ved utleie og gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet. Avtalen mellom Norge og Tyrkia gir mulighet til å søke fradrag fra ligningskontoret i Norge for den skatten betalt i Tyrkia.

Det er eiendomsskatt i Tyrkia som må betales til lokale myndighetene en gang i året.

Driftsutgifter

Betaling av elektrisitet, vann, telefon, fellesutgifter kan skje ved faste trekk fra din bankkonto i Tyrkia.

Diverse opplysninger

Helsetjenester

De fleste byene i Tyrkia tilbyr veldig bra helsetjenester. Som eksempel er det både i Side og Alanya flere store private sykehus som henvender seg til ”feriemarkedet”. Disse sykehusene er tilpasset med gode språkkunnskaper samt avtaler med de fleste forsikringsselskaper. Folketrygden dekker ikke utgifter ved sykdom i utlandet. Ved sykdom må man derfor ha egen forsikring.

Byggeskikk og sikkerhet

I 2000 ble det etablert et "Bygningskontroll System" i Tyrkia. Det er private bedrifter som kontrollerer alt materiell fra betong miks brukt i grunn muren til stål armeringer. I tillegg lages det en "grunn rapport" som beskriver hvilken type grunn bygningen står på. Disse blir godkjent av myndighetene.

Har du praktiske spørsmål utover dette, er vi gjerne behjelpelig. Ring eller send oss en e-post.

Bolig i Tyrkia - Norge
Postboks 605 Strømsø
3003 Drammen
Telefon:41 55 54 67

Bolig i Tyrkia - Tyrkia
Yali Mah. Ataturk Cad. Turgut Şen Iş Merkezi No 54/D3
07330 Side/Manavgat/Antalya, Turkey
Telefon: +90 5336363660

E-post:post@boligityrkia.com